Громадська організація
Всеукраїнський громадський фонд
ЗАВТРА

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ РОЗВИТКУ (на стадії розробки)

ПЕРСПЕКТИВА.

ВПЕВНЕНІСТЬ.

МАЙБУТНЄ. 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ РОЗВИТКУ

ФОРУМ

Це відкритий робочий майданчик для взаємодії між суспільством, наукою, бізнесом і владою. Форум покликаний здійснювати взаємодію громадян з органами державної влади та місцевого самоврядування з метою врахування потреб та інтересів суспільства, захисту їх прав і свобод при формуванні та реалізації державної політики, а також з метою здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади.

МЕТА

Створення авторитетного науково-експертного громадянського об'єднання, яке буде фундаментом для проведення глибокого аналізу поточного стану ключових сфер життєдіяльності держави і суспільства, з метою подальшої генерації та обговорення ідей, пропозицій, проблемних питань, конструктивної критики курсу уряду і вирішення актуальних проблем.

ПЕРЕДУМОВИ

ПРОБЛЕМАТИКА

НАСЛІДОК

Зростаюче число громадян, що розчарувалися в результатах Майдану, виборів Верховної Ради і Президента

Розгубленість, загострення відчуття ошуканості, бажання голосно висловитися і бути почутим

Відсутність віри старим і новим політикам, розчарування в «героях». Відсутність авторитету у нинішніх лідерів.

Готовність шукати новий шлях, нових лідерів

Бажання суспільства говорити, але відсутність розуміння як висловитися, щоб бути почутими

Високий відсоток активного цивільного населення, готового змінювати життя на краще

Визнання  суспільством власного безсилля в умовах відсутності ефективних реформ і незнання, кому вірити

Очікування розумного зерна і готовність суспільства його прийняти

РІШЕННЯ

Організація і діяльність (у динаміці з посиленням авторитету і впливу) «Всеукраїнського Форуму Розвитку» із залученням до його роботи компетентних осіб зі сфер науки, культури, духовності, юриспруденції та підприємництва. З числа членів Координаційної групи, Президії Форуму, Експертної колегії формування групи експертів з конструктивною і активною громадянською позицією. У процесі роботи з конкурсантами та їх середовищем (навчальні заклади, наукові і експертним центри, громадські організації і т.д.) асимілювати принципи громадянської активності, участі у рішеннях проблем держави-суспільства-громадянина, людинолюбства, соціальної відповідальності. Формування "нової" категорії населення України - активної, інтелігентної, ерудованої, орієнтованої на культурну інтеграцію у світове співтовариство.

МОДЕЛЬ ФОРУМУ